Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ C.CAO (Dịch vụ Head Hunt)

Với sự kết nối mạnh mẽ và hơn 50.000 dữ liệu ứng viên tiềm năng. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp công tác tư vấn tuyển dụng thành công.
Xem chi tiết