Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIs

KPIs là gì ? làm sao để xây dựng KPIs mà đo lường được ? nhằm làm tăng hiệu quả làm việc của nhân viên, giúp Công ty phát triển.
Xem chi tiết

HỆ THỐNG LƯƠNG - ĐÃI NGỘ

Làm sao để xây dựng được một hệ thống lương và đãi ngộ công bằng và đảm bảo thu hút, gìn giữ và nâng cao hiệu quả làm việc ?
Xem chi tiết

XÂY DỰNG NỘI QUY - Q.TRÌNH

Làm sao để xây dựng được hệ thống nội quy, quy trình phù hợp với pháp luật lao động và tình tình h của doanh nghiệp ?
Xem chi tiết

XÂY DỰNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm sao để xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí rõ ràng và chuyên nghiệp, làm cơ sở trong việc giao và quản lý công việc nhân viên ?
Xem chi tiết

TRẢ LƯƠNG THEO 3P & KPIs

Đây là phương pháp trả lương công bằng nhất hiện nay đó là: Trả lương theo VỊ TRÍ VIỆC LÀM - trả theo NĂNG LỰC - Trả theo HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC.
Xem chi tiết

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp hoạt động lâu năm chắc chắn sẽ có "bệnh", làm sao để chuẩn đoán chính xác "bệnh" và có giải pháp "điều trị cho phù hợp" ?
Xem chi tiết

XÂY DỰNG TBL - Q.CHẾ LƯƠNG

Làm sao để xây dựng được thang bảng lương và quy chế lương phù hợp với pháp luật và khả năng tài chính của doanh nghiệp ?
Xem chi tiết

TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ V.LÀM

Làm sao để trả lương theo đúng với giá của từng vị trí việc làm nhằm đảm bảo công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật ?
Xem chi tiết

TRẢ LƯƠNG NĂNG LỰC - H.QUẢ

Làm sao để trả lương đúng với năng lực và hiệu quả làm việc của nhân viên ? làm sao để đánh giá năng lực và đánh giá hiệu quả ?
Xem chi tiết