THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 • Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 21/5/2018.
 • Căn cứ Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2018 của Chính Phủ về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 • Nhằm thực hiện theo đúng lộ trình của chính phủ đưa ra thì ngay bây giờ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần phài hành động ngay bây giờ để xây dựng hệ thống trả lương theo VỊ TRÍ VIỆC LÀM.

Vậy làm sao để xác định được mức lương của từng vị trí để trả cho phù hợp ? chúng ta cần xây dựng nền tảng gì để thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm ? các bước thực hiện ra sao ?

Trân trọng giới thiệu đến quý Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chương trình đào tạo “HOT” nhất hiện nay:

THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Đối tượng tham gia phù hợp:

 • Giám đốc/người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
 • Trưởng phòng tổ chức/Trưởng phòng/Giám đốc HC-NS.
 • Trưởng các phòng ban khác liên quan.
 • Nhân viên lao động tiền lương.
 • Kế toán tiền lương.
 • Những người có liên quan.

Học viên được gì khi tham gia chương trình này ?

 • Biết xây dựng sơ đồ tổ chức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Biết xây dựng sơ đồ tổ chức của tất cả các phòng ban liên quan.
 • Biết xây dựng được chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban.
 • Biết được phương pháp định biên nhân sự.
 • Biết xây dựng được hệ thống mô tả công việc.
 • Biết xây dựng phiếu đánh giá vị trí việc làm phù hợp nhất với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Bạn đang làm.
 • Hiểu được phương pháp đánh giá vị trí việc làm.
 • Biết được toàn bộ công thức tính toán khoa học để xác định mức lương của mỗi vị trí trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Biết được phương pháp sử dụng lương vị trí việc làm phục vụ xếp ngạch khi xây dựng thang bảng lương một cách công bằng nhất.

Nội dung chương trình đào tạo:

 • Trình bày tổng quan về phương pháp trả lương theo vị trí việc làm (Chia sẻ thêm về trả lương theo năng lực và theo hiệu quả công việc)
 • Hướng dẫn kỹ năng xây dựng sơ đồ tổ chức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; sơ đồ tổ chức các phòng ban liên quan.
 • Hướng dẫn kỹ năng để xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.
 • Hướng dẫn phương pháp định biên nhân sự.
 • Hướng dẫn mẫu và cách xây dựng bảng mô tả công việc.
 • Thực hành xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí việc làm.
 • Thực hành xây dựng và tính toán mức điểm phục vụ cho việc đánh giá vị trí việc làm.
 • Xây dựng phiếu đánh giá vị trí việc làm (hướng dẫn cách xây cho phù hợp với từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp).
 • Giải thích từng yếu tố đánh giá và phương pháp đánh giá vị trí việc làm.
 • Thực hành đánh giá vị trí việc làm.
 • Xác định mức điểm và tính ra mức lương của vị trí.
 • Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng lương vị trí việc làm để xếp ngạch khi xây dựng thang bảng lương một cách công bằng.
 • Hỏi – đáp.

Thời lượng chương trình: 02 ngày.

Chương trình đào tạo THỰC HÀNH nên 100% Học viên phải có máy tính Cá nhân (Laptop)

Chuyển giao cho học viên:

 • Mẫu sơ đồ tổ chức.
 • Mẫu xây dựng mô tả công việc.
 • Mẫu xây dựng chức năng, nhiệm vụ.
 • Mẫu phiếu đánh giá vị trí công việc.
 • Mẫu định biên nhân sự.
 • Mẫu thang bảng lương.
 • Đặc biệt: Hệ thống công thức khoa học để tính giá của tất cả vị trí việc làm.

 Chi phí đầu tư: 2.600.000đ/người. Nhóm hai người, Học viên cũ thì ưu đãi còn: 2.100.000đ/người.

 Đào tạo tại hệ thống TRUNG TÂM và tại CƠ QUAN – TỔ CHỨC – DOANH NGHIỆP.

Liên hệ:

- Điện thoại: 028.2250.8787 - 0936.550.919. Hotline: 0919.977.533.

- Email: nguonlucquocte@yahoo.comnguonlucquocte@gmail.com

----- Chất lượng hơn cả mong đợi -----

Chia sẻ: