Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG (Payroll Service)

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ tính lương và hơn thế nữa là tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp giải pháp trả lương cho phù hợp.
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ C.CAO (Dịch vụ Head Hunt)

Với sự kết nối mạnh mẽ và hơn 50.000 dữ liệu ứng viên tiềm năng. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp công tác tư vấn tuyển dụng thành công.
Xem chi tiết