Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Back VB.Pháp luật Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Downloads: 142

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

Downloads: 82

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

Downloads: 87

Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011

Downloads: 82

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27/3/2009, THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BTC NGÀY 11/01/2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTC NGÀY 26/01/2011.

Nghị định 65/2013 quy định về thuế thu nhập cá nhân Nghị định 65/2013 quy định về thuế thu nhập cá nhân

Downloads: 129

Quy định về thuế thu nhập cá nhân (New)

Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012

Downloads: 128

Quy định chi tiết thi hành nghị quyết 29/2012/QH13 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008

Downloads: 126

Nghị định này qui định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Downloads: 99

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Luật thuế 26/2012/QH 13 ngày 22/11/2012 Luật thuế 26/2012/QH 13 ngày 22/11/2012

Downloads: 135

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Công văn 8817/2013/BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân Công văn 8817/2013/BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân

Downloads: 156

Công văn hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân (new)