Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về PCCC

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC

Downloads: 105

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, nguyên tắc xử phạt, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục...

tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam

Downloads: 90

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới hoặc cải tạo nhà kho trong phạm vi cả nước.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế các nhà kho bảo quản...

Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình

Downloads: 79

Thiết kế ngôi nhà, công trình, cụm công trình, kể cả công trình do nước ngoài thiết kế, đầu tư,  phi áp dụng ccs yêu cầu về PCCC và phi được thỏa thuận về nội dung này với cơ quan PCCC...

quy định về phòng cháy và chữa cháy quy định về phòng cháy và chữa cháy

Downloads: 75

1. Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.

2. Chất nguy hiểm về cháy, nổ là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Downloads: 72

a) Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

b) Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Downloads: 90

Nghị định này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua...

quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Downloads: 47

Căn cứ Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Phương tiện PCCC cho nhà và công trình Phương tiện PCCC cho nhà và công trình

Downloads: 80

Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC cho nhà và công trình...

Những quy định về xử phạt hành chính trong PCCC Những quy định về xử phạt hành chính trong PCCC

Downloads: 64

Đối tượng áp dụng

Cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này, trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của Điều ước đó.

MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Downloads: 66

Chấp hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy theo chức trách, nhiệm vụ được giao.