Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về hợp đồng LĐ

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Thông tư 30/2013 hướng dẫn nghị định 44/2013 về HĐLĐ Thông tư 30/2013 hướng dẫn nghị định 44/2013 về HĐLĐ

Downloads: 592

Hướng dẫn nghị định 44/2013 về hợp đồng lao động (Thay thế thông tư 21/2003)

Thông tư 26/2013 hướng dẫn danh mục công việc không được sử dụng lao động Nữ Thông tư 26/2013 hướng dẫn danh mục công việc không được sử dụng lao động Nữ

Downloads: 215

Hướng dẫn danh mục công việc KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003

Downloads: 210

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

Thông tư 19/2014 hướng dẫn nghị định 27/2014 - Người giúp việc gia đình Thông tư 19/2014 hướng dẫn nghị định 27/2014 - Người giúp việc gia đình

Downloads: 97

Tuyển dụng, báo cáo, ký hợp đồng lao động và trợ cấp đối với người giúp việc gia đình như thế nào ? tất cả đều có trong thông tư này nhé.

Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009

Downloads: 172

Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12

Thông tư 11/2013 danh mục công việc nhẹ áp dụng cho lao động dưới 15 tuổi Thông tư 11/2013 danh mục công việc nhẹ áp dụng cho lao động dưới 15 tuổi

Downloads: 123

Thông tư 11/2013 danh mục công việc nhẹ áp dụng cho lao động dưới 15 tuổi

Thông tư 10/2013 Danh mục công việc không được sử dụng lao động thành niên Thông tư 10/2013 Danh mục công việc không được sử dụng lao động thành niên

Downloads: 120

Thông tư 10/2013 hướng dẫn danh mục công việc không được áp dụng cho lao động thành niên

Nghị định 44/2013 quy định về hợp đồng lao động (new) Nghị định 44/2013 quy định về hợp đồng lao động (new)

Downloads: 566

Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ 2012 về hợp đồng lao động

Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003

Downloads: 171

Quy định một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

Nghị định 27/2014 quy định đối với lao động là người giúp việc gia đình Nghị định 27/2014 quy định đối với lao động là người giúp việc gia đình

Downloads: 151

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về người lao động là người giúp việc gia đình.

Nghị định 05/2015 Quy định và hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 Nghị định 05/2015 Quy định và hướng dẫn Bộ luật lao động 2012

Downloads: 495

Nghị định này quy định một số điều và hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 - Rất quan trọng.