Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Back Dịch vụ đào tạo ĐÀO TẠO ISO 9001: 2015

ĐÀO TẠO ISO 9001: 2015

NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

- Giảng viên: Là Giảng viên, Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống hàng đầu hiện nay (hơn 15 năm kinh nghiệm)

- Chứng chỉ do TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ cấp.

Liên  hệ: 028.2250.8787 - Hotline: 0919.977.533

------------------------

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1) Ngày thứ 1:

-    Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng, sự cần thiết phải có hệ thống quản lý trong mỗi doanh nghiệp;

-    Giới thiệu cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gắn với phương pháp quản lý theo PDCA;

-    Giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015:

-    Phần 1: Phạm vi

-    Phần 2: Tài liệu liên quan

-    Phần 3: Thuật ngữ định nghĩa

-    Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

 • Giới thiệu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn, ý ngĩa và sự cần thiết của việc doanh nghiệp phải hiểu rõ các bối cảnh sẽ tác động đến kết quả sản xuất – kinh doanh;
 • Thực hành việc phân tích bối cảnh;
 • Giới thiệu về nguyên tắc thiết lập hệ thống quản lý.

-    Phần 5: Sự Lãnh đạo

 • Vai trò của lãnh đạo đối với sự thành công của hệ thống quản lý;
 • Chính sách chất lượng: sự cần thiết của chính sách và những sai lầm của các doanh nghiệp khi không hiểu rõ giá trị của chính sách;
 • Trách nhiệm – quyền hạn: yêu cầu và tầm quan trọng của việc xác định rõ trách nhiệm – quyền hạn

-    Phần 6: Hoạch định

 • Nhận diện & quản lý rủi ro: Yêu cầu và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro trong doanh nghiệp để đảm bảo phát triển bền vững;
 • Thực hành nhận diện rủi ro;
 • Mục tiêu chất lượng: Yêu cầu của ISO và ý nghĩa của việc quản lý bằng mục tiêu;
 • Quản lý sự thay đổi: Giới thiệu yêu cầu của tiêu chuẩn, sự cần thiết phải hoạch định các thay đổi trong doanh nghiệp.

-    Phần 7: Hỗ trợ

 • Việc quản lý, sử dụng nguồn lực để đảm bảo tính hiệu quả;
 • Xác định năng lực cho từng vị trí chức danh và công tác đào tạo để đảm bảo nhân viên có đủ khả năng yêu cầu;
 • Nhận thức: tầm quan trọng của việc nhận thức đúng;
 • Trao đổi thông tin: tầm quan trọng và các nguyên tắc cơ bản trong việc trao đổi thông tin;
 • Kiểm soát thông tin dạng văn bản: Cách thức kiểm soát thông tin dạng văn bản;

-    Phần 8: Vận hành

 • Hoạch định: các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO trong việc hoạch định vận hành;
 • Các yêu cầu liên quan đến sản phẩm: hiểu đúng và đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO;
 • Thiết kế & phát triển: Yêu cầu trong việc kiểm soát quá trình thiết kế & phát triển;
 • Mua hàng & thuê dịch vụ: Yêu cầu kiểm soát đối với hoạt động mua hàng & thuê dịch vụ;
 • Kiểm soát sản xuất & cung cấp dịch vụ: Tầm quan trọng của việc kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc PDCA;
 • Thông qua sản phẩm & dịch vụ: yêu cầu của tiêu chuẩn;
 • Xử lý đầu ra không phù hợp: các yêu cầu của tiêu chuẩn

2) Ngày thứ 2:

-    Phần 9: Theo dõi, đo lường & đánh giá

 • Đo lường và đánh giá kết quả hoạt động;
 • Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống thông qua hoạt động đánh giá nội bộ;
 • Thực hiện việc xem xét của lãnh đạo: Lưu ý về những sai lầm khi thực hiện xem xét của lãnh đạo.

-    Phần 10: Cải tiến

 • Yêu cầu về việc cải tiến liên tục: sự cần thiết và cách thức thúc đẩy hoạt động cải tiến;
 • Hành động khắc phục: nguyên tắc để thực hiện hành động khắc phục có hiệu lực

3) Ngày thứ 3:

 • Giới thiệu về đánh giá nội bộ
 • Khái niệm đánh giá & định nghĩa đánh giá nội bộ.
 • Giới thiệu về đánh giá viên và tổ chức đánh giá
 • Giới thiệu Qui trình đánh giá nội bộ.
 • Tìm hiểu chi tiết các bước trong quá trình đánh giá.
 • Cách thức lập kế hoạch
 • Những nội dung cần chuẩn bị cho đánh giá nộp bộ
 • Thực hành chuẩn bị đánh giá nội bộ.

4) Ngày thứ 4:

 • Tìm hiểu bước Tiến hành đánh giá: Họp khai mạc, các bước đánh giá, quá trình đánh giá.
 • Giới thiệu các kỹ năng cần sử dụng khi đánh giá nội bộ
 • Thực hành các kỹ năng đánh giá.
 • Chia nhóm nghiên cứu các tình huống đánh giá
 • Thực hành giá theo tình huống giả định.
 • Giải đáp thắc mắc cuối khóa
 • Kiểm tra & tổng kết khóa học.

Phương pháp đào tạo:

-   Lấy học viên làm trung tâm.

-   Học mang tính thực tế, thực hành giúp học viên năng động và dễ liên hệ với thực tế.

-   Tạo không khí vui và thỏa mái trong quá trình học.

-   Kể những câu chuyện quản lý liên quan.

-   Ưu tiên học viên nói và trình bày vấn đề, …

Giảng viên cho chương trình đặc biệt này là một người rất đặc biệt, Anh hiện là CEO của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hiệu Quả, người đạt giải xuất sắc cuộc thi CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn và đào tạo ISO, Anh là ĐÀO CÔNG TRÁNG.

Ngoài việc các Bạn được Anh truyền đạt về những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình tư vấn và đào tạo cho hơn 100 doanh nghiệp thì cũng là dịp để các Bạn giao lưu và tìm hiểu về những kinh nghiệm giúp Anh thành công trong nghề nghiệp, đặc biệt là đạt giải xuất sắc cuộc thi CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG.

------------------------------------------------------------------------------------------------

comments