Nghỉ việc không hưởng lương vì Covid-19 có được tự đóng BHXH?

"Tôi là nhân viên có HĐLĐ của công ty dịch vụ. Tuy nhiên vì dịch mà công ty không hoạt động nên tôi phải nghỉ việc không hưởng lương đến nay đã 16 ngày. Vậy trong thời gian này nếu không được đóng BHXH bắt buộc thì tôi có được tự đóng BHXH không?" - Câu hỏi của bạn Hạ (TP HCM)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định đối với trường hợp người lao động xin nghỉ không hưởng tiền lương như sau:

“Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH”.

Như vậy, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH tháng đó.

Nghỉ việc không hưởng lương có được tự đóng bảo hiểm xã hội không?

Tự đóng BHXH thuộc trường hợp tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian nghỉ việc không lương. Tuy nhiên theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Luật  Bảo hiểm xã hội 2014 thi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng  tham gia BHXH băt buộc. Vì bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên trong thời gian nghỉ việc không lương bạn không thể tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, trong trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng BHXH. Khi xét hưởng các chế độ BHXH người lao động sẽ được cộng nối thời gian tham gia BHXH, nếu nghỉ việc không hưởng lương vì Covid-19 có thể yên tâm khi làm hồ sơ hưởng các chế độ BHXH của mình.

---------------------------

Theo thuvienphapluat.vn

Chia sẻ: