Chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực tháng 01/2023

Sau đây là những cập nhật mới nhất về chính sách lao động tiền lương có hiệu lực tháng 01/2023 với những nội dung đáng chú ý như tăng tuổi nghỉ hưu, tăng lương cho công chức ngân hàng,…

1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động đang được thực hiện theo lộ trình được ghi nhận tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo quy định này tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được xác định như sau:

- Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 09 tháng (tăng 03 tháng so với năm 2022).

- Lao động nữ: Từ đủ 56 tuổi (tăng 04 tháng so với năm 2022).

Không những vậy, nếu có thêm các yếu tố như bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên hoặc có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn,…, người lao động sẽ được giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm sớm hơn từ 05 - 10 năm so với độ tuổi kể trên.

chính sách lao động tiền lương có hiệu lực tháng 01/2023


2. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế

Để giải quyết tình trạng cán bộ y tế đồng loạt xin thôi việc, bỏ việc, nhiều giải pháp đã được đề ra, trong đó có đề xuất tăng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề.

Đề xuất này hiện đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 11/11/2022 và ghi nhận trong Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi nghề ngay từ ngày 01/01/2023.

Việc điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế sẽ thực hiện theo tinh thần của Kết luận số 25-KL/TW năm 2021.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có văn bản chính thức quy định mức tăng phụ cấp ưu đãi nghề cụ thể cho cán bộ y tế vào năm 2023.

Bộ Y tế cũng chỉ mới đưa ra đề xuất về mức tăng như sau:

- Tăng mức phụ cấp từ 40% lên 100% cho viên chức trực tiếp, thường xuyên làm chuyên môn y tế dự phòng.

- Viên chức làm việc ở trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh… sẽ được bổ sung mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 100%.

Vì vậy, để biết chính xác mức tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế là bao nhiêu thì cần chờ thêm văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

Một số công chức ngân hàng được tăng lương từ 01/01/2023
Một số công chức ngân hàng được tăng lương từ 01/01/2023 (Ảnh minh họa)

3. Công chức là thủ kho, thủ quỹ ngân hàng được tăng lương

Thêm một chính sách lao động tiền lương có hiệu lực tháng 01/2023 là việc điều chỉnh tăng lương cho một số công chức ngành ngân hàng.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng đã điều chỉnh lại cách xếp lương đối với một số ngạch công chức của ngành này.

Theo đó, công chức ngạch thủ kho, thủ quỹ ngân hàng sẽ được thay đổi cách xếp lương từ bảng lương công chức loại B với hệ số lương từ 1,86 đến 4,06 sang áp dụng bảng lương công chức loại A0 với hệ số lương từ 2,10 đến 4,89.

Với mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng thì từ ngày 01/01/2023, công chức là thủ kho, thủ quỹ ngân hàng sẽ nhận được mức lương mới dao động từ 3.129.000 đồng đến 7.286.100 đồng (tăng khoảng 357.600 đồng đến 1.236.700 đồng).

4. Điều chỉnh phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn cơ sở

Thay thế Quyết định 3226/QĐ-TLĐ kể từ ngày 01/01/2023, Quyết định 5692/QĐ-TLĐ năm 2022 đã điều chỉnh lại mức phụ cấp trách nhiệm dành cho cán bộ công đoàn tại cơ sở.

Theo quy định mới, hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở vẫn được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề nhưng đã có sự thay đổi về hệ số phụ cấp:

* Đối với chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp:

Số lượng đoàn viên

Hệ số phụ cấp trách nhiệm tối đa

Từ ngày 01/01/2023

Đến hết ngày 31/12/2022

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước

Áp dụng chung

Dưới 50

0,10

0,14

Dưới 150 đoàn viên: 0,15

Từ 150 đến dưới 500 đoàn viên: 0,25

Từ 500 đến dưới 1500 đoàn viên: 0,40

Từ 1500 đến dưới 3000 đoàn viên: 0,60

Từ 3000 đến dưới 6000 đoàn viên: 0,80

Từ 6000 đoàn viên trở lên đoàn viên: 1,00

Từ 50 đến dưới 200

0,20

0,28

Từ 200 đến dưới 500

0,30

0,35

Từ 500 đến dưới 1.000

0,40

0,45

Từ 1.000 đến dưới 2.500

0,50

0,60

Từ 2.500 đến dưới 5.000

0,60

0,80

Từ 5.000 đến dưới 10.000

0,70

1,00

Từ 10.000 đến dưới 20.000

0,80

-

Từ 20.000 đến dưới 30.000

0,90

-

Từ 30.000 trở lên

1,00

-

* Đối với phó chủ tịch công đoàn cơ sở; công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); tổ trưởng, tổ phó công đoàn:

Quyết định 5692/QĐ-TLĐ năm 2022 không quy định hệ số cụ thể mà cho phép ban chấp hành công đoàn cơ sở tự quyết định dựa trên nguồn chi được duyệt.

Thời gian chi phụ cấp cho các đối tượng này có thể thực hiện theo tháng, quý, 06 tháng hoặc theo năm.

--------------------------------------

Theo luatvietnam.vn

Chia sẻ: