Ai đang đi làm nhưng không nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Gần đây, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 116 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động đang đi làm. Tuy nhiên có một sự thật là không phải ai đang đi làm cũng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Những ai đang đi làm nhưng không được hưởng tiền hỗ trợ?

Mục 1a Phần II Nghị quyết 116/NQ-CP quy định:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Từ căn cứ trên, có thể thấy, không phải ai đang đi làm cũng đều được hưởng hỗ trợ mà phải là người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm xét hưởng hỗ trợ là ngày 30/9/2021.

Như vậy, thực tế sẽ phát sinh một số trường hợp người lao động được coi là đang làm việc nhưng lại không được hưởng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116:

1 - Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

2 - Người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng, người lao động sẽ không được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó người này sẽ không được xem xét hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

3 - Người lao động thử việc theo hợp đồng thử việc.

Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc cũng không được đóng bảo hiểm thất nghiệp nên cũng không được xem xét hưởng tiền hỗ trợ.

4 - Người đang nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Theo khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không được tính đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, nếu tại tháng 9/2021, người lao động đã nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên thì sẽ không được tính đóng bảo hiểm thất nghiệp nên cũng không được tính hưởng hỗ trợ.

5 - Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng 9/2021.

Theo khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trong tháng sẽ không đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng đó. Vì vậy nếu trong tháng 9 mà người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc sẽ không được hưởng tiền hỗ trợ. 

di lam nhung khong duoc ho tro theo Nghi quyet 116

Không thuộc đối tượng được hỗ trợ, người lao động thiệt thế nào?

Do không thuộc đối tượng được hỗ trợ nên dù trước đó người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì cũng không được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Như vậy, người lao động sẽ mất đi một khoản tiền kha khá.

Bởi lẽ, nếu đạt điều kiện hưởng theo Nghị quyết 116, người lao động sẽ được tính hưởng hỗ trợ theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mức

Thời gian đóng BHTN

Mức hỗ trợ (đồng/người)

1

Dưới 12 tháng

1.800.000

2

Từ đủ 12 tháng - dưới 60 tháng

2.100.000

3

Từ đủ 60 tháng - dưới 84 tháng

2.400.000

4

Từ đủ 84 tháng - dưới 108 tháng

2.650.000

5

Từ đủ 108 tháng - dưới 132 tháng

2.900.000

6

Từ đủ 132 tháng

3.300.000

Có thể thấy, nếu không đủ điều kiện hưởng, người lao động sẽ bỏ lỡ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng tiền hỗ trợ.

-------------------------------------

Theo luatvietnam.vn

Chia sẻ: